Telecom

Bình nhựa đựng keo

Ngoài các sản phẩm theo quy chuẩn, Công ty chúng tôi còn cung cấp nguyên liệu và sản xuất, đóng gói theo yêu cầu của quý vị.